Novinky

AmerisourceBergen oznamuje záměr změnit svůj název na Cencora. Sjednocená identita odráží globální dosah, vliv a vizi společnosti.

„Sjednocení názvu společností AmerisourceBegren a Alliance Healthcare pod jednotnou značkou Cencora představuje další významný milník naší společnosti. Věřím, že tato změna povede k širšímu využití naší globální působnosti v rámci poskytování inovativních služeb jak pro naše zákazníky, tak pro dodavatele. Tato změna se nevztahuje na ostatní zavedené značky naší skupiny. Tudíž značky Alphega, která dnes sdružuje více jak 300 nezávislých lékáren, a Alloga, v rámci které poskytujeme logistické služby našim dodavatelům, zůstávají pod stávajícími názvy“, říká Ing. Jan Rohrbacher, generální a obchodní ředitel společnosti Alliance Healthcare, s. r. o.

CONSHOHOCKEN, Pensylvánie (24. ledna 2023) – Společnost AmerisourceBergen (NYSE: ABC) dnes oznámila záměr změnit svůj název na Cencora, aby lépe odrážel odvážnou vizi a cílevědomý přístup společnosti k vytváření zdravější budoucnosti. Nový název vytvoří jednotnou a efektivní prezentaci společnosti, která bude i nadále podporovat strategii růstu a rozšiřovat své působení v oblasti zdravotnictví.

„Postupem času jsme se etablovali jako důvěryhodný partner v oboru, který prosazuje inovace, zasazuje se o dostupnost péče o pacienty a podporuje strategická partnerství napříč globálním farmaceutickým dodavatelským řetězcem. Abychom více posílili svou pozici, musíme se i nadále přizpůsobovat a vyvíjet v našem dynamickém odvětví a usilovat o zlepšení výsledků léčby. Budování jednotné značky je velmi důležité pro naši identitu globální společnosti působící v oblasti zdravotnictví. Věříme, že náš nový název lépe odráží naši současnou podobu a náš vliv na farmaceutickou péči,“ říká Steven H. Collis, předseda představenstva, prezident a generální ředitel společnosti AmerisourceBergen.

Název Cencora je inspirován zákazníky a zaměstnanci z celého světa. Společná identita vytvoří inkluzivnější prostředí pro zaměstnance a silnější značku zaměstnavatele, která přiláká talenty, zvýší loajalitu a podpoří udržení zaměstnanců a jejich výkonnost. Název s budoucí vizí přesvědčivě vypráví náš příběh a odlišuje naši společnost od ostatních. Společnost AmerisourceBergen hodlá zahájit činnost jako Cencora v druhé polovině roku 2023.

Změna názvu je v souladu se strategií růstu organizace a s trvalým důrazem na inovace. Společnost AmerisourceBergen se zaměřuje na podporu rozvoje a dostupnosti léčiv pro pacienty, stejně tak jako poskytování služeb pro výrobce v celém globálním dodavatelském řetězci zdravotní péče. 

Společnost působící pod jednotným a mezinárodně srozumitelným názvem a značkou Cencora se i nadále soustředí na investice do své hlavní oblasti distribuce léčiv. Cencora bude zároveň rozvíjet svou platformu farmaceutických a biofarmaceutických služeb na podporu inovací a dostupnosti.

Další informace naleznete na adrese: www.cencora.com/cz

O společnosti AmerisourceBergen

AmerisourceBergen je organizace poskytující řešení v oblasti farmacie. Zaměřujeme se na zlepšování zdraví lidí a zvířat po celém světě. Spolupracujeme s farmaceutickými inovátory, abychom usnadnili a optimalizovali úspěšnost léčby. Zároveň upřednostňujeme bezpečný a spolehlivý přístup k léčivům, zdravotnickým produktům a řešením z účelem zlepšení globální dostupnosti péče. Více než 44 000 zaměstnanců po celém světě přispívá k pozitivním výsledkům v oblasti zdraví díky naší společní vizi, která má za cíl vytvářet zdravější budoucnost. AmerisourceBergen je na 10. místě žebříčku Fortune 500 a na 21. místě žebříčku Global Fortune 500 s ročním obratem více než 200 miliard dolarů. Více se dozvíte na stránkách www.amerisourcebergen.com.

Upozornění týkající se výhledových prohlášení

Veškerá prohlášení obsažená v této zprávě, která se týkají budoucích finančních a obchodních záležitostí, jsou „výhledová prohlášení“ ve smyslu § 27A zákona o cenných papírech (Securities Act) z roku 1933 a § 21E zákona o burze cenných papírů (Securities Exchange Act) z roku 1934. Tato prohlášení vycházejí ze současných očekávání vedení společnosti a podléhají mnoha rizikům, nejistotám a dalším nepředvídatelným nebo neovlivnitelným faktorům, které mohou způsobit, že se budoucí výsledky budou podstatně lišit od výsledků vyjádřených těmito výhledovými prohlášeními. Výhledová prohlášení se vztahují pouze k datu této zprávy a společnost se nezavazuje a ani nemá v úmyslu tato výhledová prohlášení aktualizovat tak, aby odrážela události nebo okolnosti, které nastanou po datu této zprávy. Další faktory, které by podle vedení společnosti mohly způsobit, že se skutečné výsledky a výsledky budou podstatně lišit od výsledků a výsledků popsaných ve výhledových prohlášeních, jsou uvedeny (i) v bodě 1A (Rizikové faktory) výroční zprávy společnosti na formuláři 10-K za fiskální rok končící 30. září 2022 a v dalších částech té zprávy a (ii) v dalších zprávách podaných společností podle zákona o burze cenných papírů, které jsou k dispozici na adrese investor.amerisourcebergen.com.

 

Kontakty:

Média:

Bc. Sandra Teplá

Marketingový specialista & copywriter

Phone: +420 296 567 608

sandra.tepla@alliance-healthcare.cz

www.alliance-healthcare.cz

Investoři:

Bennett S. Murphy

bmurphy@amerisourcebergen.com