Etický kodex

Etický kodex

Etický kodex a Kodex obchodního chování

Zaměstnanci Alliance Healthcare přijímají zásady tohoto Kodexu, který upravuje pravidla etického chování.

K čemu vlastně tento Kodex slouží? Význam tohoto Kodexu spočívá především v tom, že jasně říká, na jakých hodnotách a mezilidských vztazích je naše společnost založena a jak se mají chovat její zaměstnanci.
Naše společnost usiluje o podnikání, které je etické, čestné a transparentní a které vždy respektuje hodnotu lidí, kteří se na tomto podnikání podílí.

Vzhledem k tomu, že tento Kodex je pro naší společnost velmi důležitý, je jeho dodržování vyžadováno i od smluvních partnerů naší společnosti.