Prohlížeč webového obsahu

Vyjádření Alliance Healthcare k zavádějícímu článku Seznam Zprávy

Alliance Healthcare, přední velkodistributor léčivých přípravků a zdravotnického materiálu, etablovaný na českém trhu od 90. let, byl očerněn nepravdivým článkem Seznam Zpráv ze dne 27. 5. 2020. Společnost Alliance Healthcare je ve článku stavěna do negativního světla v souvislosti s nákupem ochranných prostředků v rámci nouzového režimu ohledně koronaviru. V době mimořádných opatření Alliance Healthcare s velkým úsilím svých zaměstnanců zajišťovala dodávky do všech lékáren a nemocnic v České republice tak, aby bylo zabezpečeno vše potřebné pro lékaře, lékárníky a jejich pacienty, samozřejmostí byla spolupráce s Ministerstvem zdravotnictví ČR. Alliance Healthcare požaduje okamžité odstranění či úpravu nevěrohodného článku včetně nepodložených tvrzení, zároveň také písemnou omluvu redaktora Seznam Zpráv. Níže naleznete vyjádření společnosti adresované Seznam Zprávám.

Vážení,

v právním zastoupení společnosti Alliance Healthcare s. r. o., se sídlem Podle Trati 624/7, Praha 10, 108 00, IČ 147 07 420, reaguji na článek Radka Nohla, zveřejněný na stránkách www.seznamzpravy.cz pod názvem „Záhadnou dodávku milionů roušek pro Vojtěcha prošetřuje policie“, a to dne 27. 5. 2020.

Ve zveřejněném článku se jedná o ničím nepodložená tvrzení, zkreslené údaje a navozování smyšlených souvislostí týkajících se společnosti Alliance Healthcare s. r. o. Společnost Alliance Healthcare s. r. o. je v uveřejněném článku stavěna do negativního světla, a to ve spojitosti s firmou Recea Prague s. r. o. Společnost Alliance Healthcare s. r. o., (www.alliance-healthcare.cz) je součástí koncernu Walgreens Boots Alliance (www.walgreensbootsalliance.com) působícího globálně na trhu zdravotní péče, česká pobočka Alliance Healthcare s. r. o. působí na trhu s léčivými přípravky a zdravotnickým materiálem již od 90. let a je jedním z největších distributorů lékárenského sortimentu s obratem téměř 20 miliard korun. Celá skupina Walgreens Boots Alliance ctí zásady etického chování a společenské odpovědnosti.

Společnost Alliance Healthcare s. r. o. v době mimořádných opatření bez problémů, ale samozřejmě s velkým úsilím všech svých zaměstnanců zajišťovala dodávky do všech lékáren a nemocnic v České republice tak, aby bylo zajištěno vše potřebné pro lékaře a jejich pacienty. Proto se mého klienta „bulvární“ chování Vašeho redaktora vysoce dotýká.

Můj klient se skutečně snažil v dané situaci pomoci Ministerstvu zdravotnictví s nákupem roušek a činil k tomu řadu úkonů. Společnosti Alliance Healthcare s. r. o. se podařilo v dané situaci dodat v březnu 2020 Ministerstvu zdravotnictví na základě řádné objednávky pouze 2575 respirátorů FFP3 za cenu stanovenou cenovým Výměrem Ministerstva financí č. 03/2020 ze dne 4. 3. 2020.

Alliance Healthcare s. r. o. vyvíjela snahu sehnat v době nedostatku roušky pro Ministerstvo zdravotnictví a státní rezervy, ale tuto snahu se nepodařilo vzhledem k tehdejší dynamické situaci na evropském trhu s ochrannými pomůckami dotáhnout do úspěšného konce. Objednávka Ministerstva zdravotnictví nebyla naplněna v dohodnutém termínu a jako taková pozbyla platnosti. Objednávky Ministerstva zdravotnictví na dodání roušek tak nebyly realizovány, a proto ani neproběhla jakákoliv fakturace, a to samozřejmě ani zálohová.
 
Je proto zcela zavádějící informace ve Vašich Seznam Zprávách, že detektivové v policejním dokumentu zmiňují dodávky roušek od společnosti Alliance Healthcare s. r. o. Policie ČR do dnešního dne žádným způsobem mého klienta nekontaktovala a žádné podklady k „vyšetřování“ si nevyžádala, neboť není co vyšetřovat.

Neprofesionální chování vašeho redaktora, který s využitím emailové komunikace položil otázku jednatelům společnosti Alliance Healthcare s. r. o., cituji: „Dobrý den, prosím Vás, chtěl bych se Vás zeptat na drobnost. Mohl byste mi říct, zda se na firmu Alliance Healthcare obrátila policie v souvislosti s vyšetřováním případu nákupu ochranných pomůcek? Pokud ano, co po firmě požadovala?“ snad ani není potřeba dále komentovat...
 

Jediná pravdivá informace ve Vašem článku je ta, že Ministerstvo zdravotnictví skutečně stornovalo objednávku 45 kusů ochranných pomůcek. Bylo to ale z toho důvodu, že Alliance Healtcare s. r. o. měla dodat 2620 kusů respirátorů FFP3, ale dodala pouze 2575 kusů.

Je velmi jednoduché napsat a publikovat uvedený článek, ale dříve je třeba zjistit příslušné informace od obou smluvních stran, tedy jak Ministerstva zdravotnictví, tak Alliance Healthcare s. r. o., a pak teprve hodnověrně prokázané informace zveřejnit, protože zveřejnění takového článku může mít vliv na soutěžitele i zákazníky společnosti Alliance Healthcare s. r. o. a může ve svém důsledku způsobit poškození dobrého jména společnosti Alliance Healthcare s. r. o.

Z těchto důvodů požaduji okamžité odstranění či úpravu předmětné nevěrohodné zprávy a můj klient očekává alespoň základní slušnost, to je omluvu od Vašeho redaktora. Písemnou formu omluvy na adresu jednatelů společnosti považuji k této „drobnosti“ za dostačující.

V Praze, dne 27. 5. 2020

JUDr. Jan Slanec, advokát
zastupující společnost Alliance Healthcare s. r. o.