Novinky

Zpráva o filantropických aktivitách společnosti Alliance Healthcare za první čtvrtletí roku 2024

Alliance Healthcare vnímá filantropické aktivity jako způsob dosahování svého poslání, které spočívá v odpovědnosti utvářet zdravější budoucnost. Prostřednictvím těchto aktivit Alliance Healthcare podporuje podobně smýšlející organizace všech velikostí na území Česka a Slovenska, které svou činností přinášejí pozitivní společenské změny a podporují v lidech solidaritu.

Na konci minulého roku Alliance Healthcare interně představila nový akční plán na rozvoj firemního dárcovství. Tento plán staví zaměstnance do samého centra iniciativy tím, že pracuje s jejich náměty na dobročinné aktivity a projekty. Zaměstnanci se tak mohou stát aktivní součástí projektů a získat prostředky pro činnost svých oblíbených organizací.

Přehled filantropických aktivit za období leden až březen 2024:

  • Domov pro mne, z. s.

Alliance Healthcare myslí na potřeby osob se zdravotním postižením čelícím každodenním překážkám života. Brněnský Domov pro mne, který nabízí osobní asistenci, chráněné bydlení a volnočasové aktivity svým dětských a dospělých klientů s postižením, společnost podpořila finančním darem ve výši 25.000 Kč. 

  • Dobré Srdiečka, o. z.

Podílení se na pomoci lidem sužovaným nelehkými životními okolnostmi je dalším cílem společnosti. Slovenskému sdružení Dobré Srdiečka zaměřujícímu se na poskytování pomoci sociálně slabším lidem, kteří ztratili zdraví, domov, práci nebo se ocitli v jiných tíživých situacích, poskytla Alliance Healthcare finanční dar ve výši 22.103 Kč.

  • Centrum sociálních služeb Karla Larssona Armády Spásy

Společnost klade důraz na podporu místních komunit, ve kterých působí. Proto zorganizovala zaměstnaneckou sbírku teplého pánského oblečení ve prospěch klientů Nízkoprahového denního centra a noclehárny v Praze 10 sídlícího v areálu Malešického zámku, 300 m od centrály Alliance Healthcare. Sbírku zaměstnanci podpořili pěkným množstvím oblečení, obuvi, lůžkovin a dalších užitečných věcí.