Prohlížeč webového obsahu

O nás

Alliance Healthcare je předním distributorem léků v České republice a je součástí první globální společnosti nabízející služby v oblasti „healthcare".

Klíčovými aktivitami společnosti jsou distribuce léčivých přípravků do nezávislých lékáren či nemocnic a poskytování služeb výrobcům léčiv.

Naše distribuční síť zahrnuje čtyři distribuční centra, s hlavním distribučním skladem v Praze. V rámci společnosti Alliance Healthcare jsou poskytovány pre-wholesalingové služby samostatnou divizí Alloga. Díky naší distribuční síti dodáváme široký sortiment léčivých přípravků více než 2 800 zákazníkům.

 

Nahlédněte do distribučního skladu s automatickou linkou

 

Alliance Healthcare s.r.o. působí na českém farmaceutickém trhu od roku 1991 a dynamicky se přizpůsobuje nejen trendům na trhu s léčivými přípravky, ale také požadavkům svých zákazníků – odběratelů léčivých přípravků a zdravotních prostředků, výrobců a dovozců, kteří uvádějí své výrobky na český nebo slovenský trh.

Přes složitosti vnějšího prostředí a při všech změnách v oblasti regulace a cenotvorby se Alliance Healthcare daří udržet finanční výkonnost. Zdravá finanční struktura společnosti a její obchodní model zaměřený na poskytování širokého portfolia služeb všem hráčům na farmaceutickém trhu poskytují záruku, že tento trend v  hospodaření společnosti bude pokračovat.

Společnost Alliance Healthcare si uvědomuje nezastupitelnost lékárny v distribučním řetězci, a proto se zaměřuje na podporu veřejných lékáren – tedy lékáren, které řídí přímo jejich majitelé-lékárníci a které jsou nezávislé na distribučních společnostech. Řešením je vytvoření a rozvoj virtuálního řetězce nezávislých Alphega lékáren, jehož počet členů přesáhl k polovině roku 2019 číslo 280.

Výrobce je však naším zákazníkem ve stejné míře jako lékárna. Alliance Healthcare je díky svým vztahům s nezávislými lékárníky a postavení na trhu podloženým kvalitními a inovativními distribučními službami schopna výrobcům nabídnout širokou škálu služeb od podpory prodeje jednotlivých produktů po komplexní skladové a distribuční služby. Ve spolupráci s výrobci zajišťujeme vysoce kvalitní a cenově vyvážené dodávky všem významným nemocnicím a klinickým centrům.

V rámci podpory prodeje společnost využívá svých obchodních reprezentantů a nabízí profesionálně definovaný telemarketing.

Pro poskytování logistických služeb nabízených pod značkou Alloga společnost provozuje sklady v Praze-Malešicích, v Modřících (Brno) a Senci (Slovensko) s celkovou kapacitou více než 16 tisíc skladových míst a s prostory schválenými k farmaceutické výrobě v rozsahu úpravy sekundárních balení.

Společnost pokračuje v modernizaci své infrastruktury. Otevřela moderní sklady v Modřicích a Hradci Králové. Všechny tyto investice byly vedeny snahou udržet vysokou kvalitu služeb při zvyšování provozní efektivity a reagovat na potřeby trhu.

Společnost bude pokračovat v rozvoji obchodního modelu, který se opírá o dva pilíře – poskytování služeb lékárenského velkoobchodu nezávislým lékárnám a nemocnicím a poskytování logistických a marketingových služeb výrobcům léčiv a lékárenského sortimentu.

Strategie společnosti je založena na nepostradatelnosti distributora léků a léčivých přípravků v celém distribučním řetězci, jeho úlohu v oblasti služeb pro zdravotnictví chce vedení společnosti ještě dále posilovat rozvojem aktivit zaměřených na zlepšení dostupnosti léků pacientům a na zlepšení obchodní účinnosti celého řetězce od výrobce po výdej pacientovi.

Společnost bude nadále investovat významné finanční prostředky do rozvoje informačních technologií a dalšího zdokonalování programových prostředků sloužících pro komunikaci se všemi skupinami zákazníků.