Historie společnosti

Historie společnosti

Alliance Healthcare má na českém trhu dlouholetou tradici.

Historie společnosti se datuje do roku 1991, kdy byla založena společnost Plus zabývající se distribucí léčivých přípravků. Jedním z jejích majitelů a zakladatelů byl i současný výkonný ředitel společnosti Alliance Healthcare Ing. Jan Rohrbacher.

V souvislosti se vstupem zahraničního kapitálu došlo v roce 1999 ke sloučení společností Plus a Pragopharm a k převzetí společností Tramit a A Santé. Nově vzniklý subjekt na trhu začal působit pod jménem Alliance Unichem CZ. Alliance UniChem CZ byla dceřinou společností mezinárodní společnosti Alliance UniChem, která se v srpnu roku 2006 sloučila se společností Boots, a dala tak vzniknout nejvýznamnějšímu evropskému poskytovateli služeb ve zdravotnictví – Alliance Boots. Sloučení se společností Boots znamenalo další změnu názvu pro českého poskytovatele distribučních služeb - z Alliance Unichem CZ se v roce 2007 stala Alliance Healthcare.

V prosinci roku 2014 Alliance Boots dokončila fúzi s americkou společností Walgreens, a k 1. lednu 2015 tak vznikl první globální velkoobchod nabízející služby v oblasti „healthcare" - Walgreens Boots Alliance.