Prohlížeč webového obsahu

Kdo jsme

Jsme Alliance Healthcare - přední velkodistributor léků v České republice, který vychází ze zázemí silné mezinárodní skupiny.

V roce 2021 jsme se stali součástí americké společnosti Cencora (dříve AmerisourceBergen), lídra globálních řešení v oblasti farmacie.

Působíme na českém farmaceutickém trhu, se kterým jsme pevně spjati již od roku 1991. Mezi naše klíčové aktivity se řadí distribuce léčivých přípravků do nezávislých lékáren a nemocnic, stejně tak jako poskytování profesionálních služeb výrobcům léčiv.

Alliance Healthcare dnes patří mezi 100 největších tuzemských firem s ročními tržbami přesahujícími 23 miliard Kč v roce 2021 podle CZECH TOP 100.

 

Naší předností je nejen dynamická adaptace aktuálním trendům na trhu s léčivými přípravky, nýbrž také přizpůsobení požadavkům našich zákazníků – od odběratelů léčivých a zdravotních prostředků až po výrobce a dovozce uvádějících své výrobky na český či slovenský trh.

Přes veškeré složitosti vnějšího prostředí a změny v oblasti regulace a cenotvorby udržujeme konzistentní finanční výkonnost. Zdravá finanční struktura společnosti a obchodní model zaměřený na poskytování širokého portfolia služeb všem hráčům na farmaceutickém trhu poskytují záruku, že takto efektivně bude Alliance Healthcare hospodařit i nadále.

Zaměřujeme se primárně na podporu nezávislých lékáren, protože si uvědomujeme jejich nezastupitelnost v distribučním řetězci. To dalo za vznik virtuálnímu řetězci Alphega lékáren v roce 2008, jehož počet členů dnes čítá na 320 a stále se navyšuje.

Výrobce je však stejně důležitým zákazníkem Alliance Healthcare jako lékárna. Dobré vztahy s nezávislými lékárníky v kombinaci s vynikajícím postavením na trhu podloženým prověřenými a inovativními distribučními službami nám umožňují nabídnout výrobcům širokou škálu služeb od podpory prodeje jednotlivých produktů až po komplexní skladové a distribuční služby.

Naše distribuční síť zahrnuje čtyři distribuční centra a čtyři samostatná centra logistických služeb pod značkou Alloga, která poskytují logistické a pre-wholesalingové služby. Centra disponují celkovou kapacitou více než 25 tisíc skladových míst a prostory schválenými k farmaceutické výrobě v rozsahu úpravy sekundárního balení. Díky sofistikované distribuční síti je náš tým schopen dodat obsáhlý sortiment léčivých přípravků od více než 400 výrobců rychle do jakékoli lékárny či nemocnice v České republice.

Podpora prodeje zajištěná obchodními reprezentanty je další významnou součástí komunikačních aktivit Alliance Healthcare, v rámci kterých také nabízíme profesionálně definovaný telemarketing.

Máme v plánu i nadále pokračovat v rozvoji našeho úspěšného obchodního modelu, který se opírá o dva pilíře. Dominantním pilířem Alliance Healthcare je zajišťování služeb lékárenského velkoobchodu nezávislým lékárnám a nemocnicím. Druhým důležitým pilířem je poskytování logistických a marketingových služeb výrobcům léčiv a lékárenského sortimentu.

Už od počátku jsme se zasadili o zlepšení obchodní účinnosti celého řetězce od výrobce až po výdej pacientovi. Víme, že distributor léků a léčivých přípravků je nepostradatelnou součástí distribučního řetězce v oblasti služeb pro zdravotnictví, a proto chceme jeho úlohu ještě více posílit rozvojem aktivit zaměřených na zlepšení dostupnosti léků pacientům.

Alliance Healthcare bude i v budoucnosti investovat významné finanční prostředky do rozvoje informačních technologií a dalšího zdokonalování programových prostředků sloužících pro komunikaci se všemi skupinami zákazníků.