Životní prostředí

Životní prostředí

Dbáme na třídění odpadu, který náš provoz produkuje, a na využívání energeticky nenáročných technologií. Náš provoz neprodukuje škodlivé látky a efektivní logistika nám pomáhá snižovat spotřebu pohonných hmot.

Použité kartony zpracováváme, ve velké míře pomocí stroje Kartofix,  jako bezpečnostní výplň, což na jednu stranu přineslo 90% úsporu při používání obdobných materiálů vyráběných z ropy, ale také se tím zlepšila kvalita výplně a došlo k poklesu ztrát na zboží způsobených přepravou k zákazníkovi. Dále se nám podařilo snížit produkci nebezpečného odpadu vznikajícího poškozením a proexspirováním léků z 2,35 tun za první pololetí roku 2006 na 1,7 tun za druhé pololetí.

Stále se snažíme snižovat materiální náročnost našeho provozu. Při zavádění nových technologií navíc důsledně dbáme na to, aby byl jejich dopad na životní prostředí co možná nejmenší. Starší a nevyhovující technologie průběžně nahrazujeme šetrnějšími.

Efektivně řízená doprava nám umožňuje trvale snižovat spotřebu pohonných hmot, k tomu také při výběru nových vozů preferujeme motory s nízkou produkcí CO2 (g/km). Nový přepravní obal, ve kterém dodáváme léčivé přípravky, byl navržen tak, aby byl plně recyklovatelný.