Prohlížeč webového obsahu

Alphega

Alliance Healthcare otevírá prostřednictvím projektu Alphega lékárna možnost, jak jednoduše oslovit zákazníky v celé České republice.

Efektivní procesy a spolupráce

Přínos projektu Alphega lékárna pro farmaceutické firmy spočívá v umožnění rychlého, efektivního přístupu k definovanému segmentu lékáren a jejich zákazníků na vysoce fragmentovaném farmaceutickém trhu.

Alphega lékárny jsou schopny v praxi aplikovat optimální obchodní postupy tak, aby zajistily spokojenost pacientů a zároveň naplnily obchodní cíle výrobců.

Systematická komunikace

Každé Alphega lékárně je poskytována podpora prostřednictvím vyhrazeného konzultanta a kontaktního centra Alliance Healthcare.

Komunikace směrem k pacientům spočívá v promočních akcích, které jsou zejména představovány pomocí letáků, plakátů, sociálních sítí Facebook a Instagram či webových stránek Alphega.cz.

Propojení efektivní komunikace, individuální marketingové podpory a prodejních dat z Alphega lékáren zaručuje dosažení požadovaných cílů.

Výhody partnerství s Alphega lékárnami

  • Rychlejší přístup k fragmentovanému trhu nezávislých lékáren
  • Zvýšení povědomí o podporovaném produktu a zlepšení loajality zákazníků
  • Cílené promoční aktivity
  • Možnost spolupráce na vyvíjení nových preventivních programů pro pacienty (konzultační a poradenská činnost, preventivní kampaně a další)