Prohlížeč webového obsahu

Alloga

Nabízíme široký rozsah pre-wholesalingových služeb a řešení pro partnery.

Alloga respektuje individuální potřeby všech partnerů s důrazem na vysoké etické standardy. Mezi komplexní nabízené služby patří nejen skladování a distribuce, ale i nadnárodní řízení smluvních vztahů, výroba v rozsahu úpravy sekundárního obalu, logistika klinických studií a další řešení.

V Alliance Healthcare pracujeme dle mezinárodních norem jakosti, uplatňujeme proces neustálého zlepšování a usilujeme zejména o spokojenost zákazníka. Jsme držitelem následujících certifikátů:

 • ISO 9001:2015 Systém řízení kvality
 • ISO 14001:2015 Systém environmentální ochrany
 • ISO 13485:2016 Systém kvality pro zdravotnické prostředky
 • ISO 50001:2019 Energetický systém
 • Povolení k distribuci léčivých přípravků
 • Certifikát správné distribuční praxe pro distributora léčiv
 • Certifikát správné výrobní praxe pro výrobce v rozsahu úpravy sekundárního balení, dovozu ze třetích zemí a skladování nepropuštěných šarží léčivých přípravků ze třetích zemí
 • Povolení k zacházení s návykovými látkami a přípravky
 • Povolení k zacházení s návykovými látkami a přípravky v rozsahu úprava sekundárního obalu
 • Licence Evropského společenství pro prekursory drog
 • Povolení k distribuci veterinárních léčivých přípravků
 • Certifikát správné výrobní praxe v rozsahu úpravy sekundárního balení veterinárních léčivých přípravků

 

 • ​​​​​Fakturace jménem vlastníka zboží a administrativa pohledávek (order-to-cash)
 • Nadnárodní řízení smluvních vztahů
 • Řízení skladového hospodářství a zpracování objednávek
 • Reporty prodejů a vratek a vyhodnocování ukazatelů výkonnosti
 • 100% monitoring pohybu zboží
 • Archivace dat